IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【可压槽道湍流的直接数值模拟及标度律分析】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:557  累计下载量:252  
统计结果导出
按年统计
年份 访问量 下载量
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 18 7
2010 47 35
2011 8 2
2012 21 2
2013 89 41
2014 127 37
2015 61 33
2016 44 15
2017 99 60
2018 43 20
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]