IMECH-IR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【月球虹湾局部影像图公布—嫦娥二号工程成功】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:6274  累计下载量:4041  
统计结果导出
按年统计
年份 访问量 下载量
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
2010 12 1
2011 35 1
2012 127 19
2013 184 74
2014 813 421
2015 2766 2494
2016 1269 759
2017 564 145
2018 441 98
2019 63 29
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]